Logistika, E-commerce, Vzdělávání

Fulfillment: Výhody a nevýhody outsourcingu logistiky

Tomáš Kohút
Tomáš Kohút
Autor článku
23/03/2021
Fulfillment: Výhody a nevýhody outsourcingu logistiky

Fulfillment je proces, který v různé míře řeší každý e-shop. V podstatě se jedná o komplexní soubor logistických činností, který začíná vytvořením objednávky a končí doručením zboží koncovému zákazníkovi. Včetně příjmu produktů na sklad nebo vyřizování reklamací či vratek. Je možné jej provádět vlastními silami nebo službu plně outsourcovat, tzn. předat externímu odborníkovi. Ať už bude vaše volba jakákoli, vždy počítejte s výhodami a nevýhodami zvoleného řešení. V našem článku si projdeme nejčastější důvody, které berou v potaz majitelé e-shopů při svém rozhodování!

Výhody outsourcingu logistiky

Pohledů na definování výhod outsourcingu logistiky existuje celá řada, všechny ale berou v potaz následující body:

Úspora času

V momentě převedení logistiky na fulfillmentového specialistu získáváte více času koncentrovat se na jiné oblasti svého podnikání. Know-how, pravidla a zákonitosti logistiky přenecháváte na svém partnerovi. Vaše pozornost se tak může ubírat více k efektivizaci prodejních kanálů, marketingu nebo dalšímu vývoji či optimalizaci portfolia vašich produktů.

„Nyní můžeme všechnu naši energii zaměřit na zákaznickou podporu a prodej s vědomím, že o logistiku se starají experti. Prodáváme nanovlákenné roušky a respirátory, naše prodeje proto dost ovlivňuje aktuální epidemiologická situace a vládní opatření. Díky spolupráci s fullfilmentovou službou se dokážeme velmi rychle přizpůsobit velké poptávce,“ popisuje svoji zkušenost Lucie Konečná, COO nanoSPACE s.r.o.

Snížení provozních nákladů

Poskytovatel fulfillmentu zpravidla spolupracuje s více e-commerce subjekty, z čehož pro vás vyplývá řada benefitů. Platíte mu za práci, kterou pracovníci ze skladu věnují pouze vašim objednávkám a neřešíte prostoje vlastních zaměstnanců v době sezónního snížení poptávky po vašich produktech. Kumulací zásilek více e-shopů má poskytovatel se svými dopravci smluvně domluveny nižší ceny za dopravu, z čehož v konečném důsledku profitujete také vy. Navíc díky množstevním slevám dosáhnete na nižší ceny obalových, výplňových či spojovacích materiálů, neřešíte jejich ekologickou recyklaci ani jinou likvidaci odpadu.

Snížení fixních nákladů

V distribučním centru svého partnera platíte pouze za skladový prostor, který reálně využíváte. Úplně vám odpadají výdaje za energie a na úspory můžete dosáhnout také při pojištění svého zboží uloženého ve skladu. Jinými slovy se z řady fixních nákladů stávají náklady variabilní.

„Platíme pouze za skladový prostor, který reálně využíváme. Pokud máte dobře nastavené skladové hospodářství a hlídáte si obrátkovost zboží, můžete ušetřit i desítky tisíc korun měsíčně,“ Lucie Konečná, nanoSPACE s.r.o.

Přesměrování investic

Outsourcingem logistiky neinvestujete do vybavení skladu jako jsou regály, pracovní stoly, tiskárny, pracovní pomůcky, skladový systém a další nezbytné položky pro fungování. Díky těmto a výše uvedeným úsporám získáváte finanční prostředky k investování do jiných oblastí vašeho podnikání.

Odbourání starostí se skladovým prostorem a zaměstnanci

Zodpovědný fulfillmentový poskytovatel počítá s vašimi prodejními výkyvy během roku, zejména co se týče zajištění dostatečného prostoru pro vaše prodejní špičky. Nemusíte se tak starat o to, kam své zboží uskladníte, jestli je váš skladovací prostor dostatečný nebo naopak, že během útlumu „skladujete vzduch“. To stejné platí také pro pokrytí a případné zajištění nových zaměstnanců do skladu.

Odstranění logistických legislativních povinností

Odpadá pro vás také legislativa spojená s provozem ve skladu, jako jsou smlouvy, interní předpisy, povolení, certifikáty, revize systémů či bezpečnostní opatření v prostorách skladu aj.

Zbavení se starostí se zásilkami

Už nepřemýšlíte nad tím, jestli byla vaše zásilka v pořádku doručena, jestli jste vše správně zadali, vyplnili nebo provedli vše potřebné. Neřešíte ani to, jestli např. na Vánoce stihnete vše připravit a odeslat. Nemusíte se starat ani o nepříjemné reklamace nebo čas zabírající vratky. Pokud zasíláte do třetích zemí, tak je pro vás historií také celní řízení. Vše jde na zodpovědnost fulfillmentového partnera.

Nevýhody outsourcingu logistiky

Stejně jako má mince dvě strany, tak i externalizace logistiky má kromě výhod i několik nevýhod. V porovnání jich je sice méně, ale každá z nich má poměrně velkou váhu, která se může negativně promítnout do zkušenosti nejen vašich koncových zákazníků.

Nekvalitní spolupráce

V ideálním scénáři je spolupráce zařazena mezi výhody, avšak pro demonstraci možných rizik ji uvádíme zde. Outsourcing logistiky je dlouhodobý B2B vztah, který může významně ovlivnit, v horším případě i zničit vaše podnikání. Valná většina nevýhod, respektive problémů vzniká v momentě výběru nekvalitního nebo nevyhovujícího fulfillmentového partnera. Hned zpočátku si dávejte opravdový pozor na úplnost a správnost podepisované smlouvy. Ptejte se do detailů, ověřujte si odbornost, oboustranně komunikujte. Tato možnost se již nemusí opakovat. Vždy existuje určité riziko, že se z různých důvodů rozhodnete pro ukončení smlouvy. Takový „rozchod“ může být hodně nepříjemný, může se táhnout měsíce, či dokonce skončit u soudu. Snažte se proto vybírat co nejideálnějšího partnera, který maximálně splňuje vaše požadavky. Nejste si jisti, na co všechno se ptát nebo co je dobré znát před navázáním spolupráce? Stáhněte si zde náš dotazník, který obsahuje 50+ otázek pro snadnější výběr fulfillmentového poskytovatele.

Fyzická ztráta kontroly nad zbožím

Kamenem úrazů je nedostatečná kvalita ve kterémkoli procesním kroku fulfillmentu. Ať už se jedná o chybný kvantitativní či kvalitativní příjem zboží na sklad, nesprávné uskladnění, nedostatky ve vychystávání a balení, prodlevy v expedici atd. Přece jenom své produkty a jejich tok přenecháváte na svém logistickém kolegovi, chtějte se dozvědět co nejvíce o jeho interním fungováním a procesech na skladě!

„Pokud vám najednou dodavatel pošle zboží v jiném obalu, může chvíli trvat, než na to přijdete. Nemůžete se „jen tak“ zajít podívat do skladu a zkontrolovat si své výrobky. Proto je naprosto stěžejní mít dobře nastavené procesy a komunikaci s poskytovatelem fulfillmentové služby,“ uzavírá Lucie Konečná.

Systémová ztráta kontroly nad zbožím

Svého partnera si vybírejte také podle toho, jak je vám schopen doručit informace o vašem skladovém hospodářství. Optimálním řešením je klientská aplikace, která je online, poskytuje neustále aktuální data o stavu zásob a materiálovém toku a je dostupná 24/7. Tímto se vyhnete řadě problémů spojených například s nadměrným nebo nedostatečným skladováním produktů nebo komunikací s vašimi dodavateli a zákazníky.

Chyby v systémovém propojení

Aby byly na vašem e-shopu neustále aktuální informace, například množství konkrétních produktů skladem, je nutné systémové propojení mezi vaší platformou a skladovým systémem (WMS) fulfillmentového poskytovatele. Vybírejte takového, který ideálně disponuje vyvinutými pluginy, jež tento proces urychlují a usnadňují. Ověřte si, že je plugin připraven na oboustranný tok dat, tzn. směrem z vašeho e-shopu do WMS partnera i opačně, optimálně v reálném čase. Vyhnete se tak např. stížnostem vašich zákazníků, kteří si zakoupili zboží „skladem“ a na zboží musí nyní čekat, což může vést k odchodu k vaší konkurenci.

Závěrem

V případě rozhodování „jestli outsourcovat“ nehraje roli velikost e-shopu – služba je vhodná jak pro malé, tak i velké e-commerce hráče. Liší se pouze důvody k přechodu. U malých e-shopů se často jedná o ztrátu času, která souvisí s cestou a vyřízením zásilky „na poště“ nebo koncentraci na růst v podnikání, kdy je na logistiku nahlíženo jako na překážku. U větších se jedná například o expanzi do zahraničí nebo již nadměrně složitou logistiku.

Výše uvedená „kostka“ obsahuje 95 % výhod a nevýhod, se kterými se v praxi potkáte nebo jste schopni vyčíst z internetových zdrojů. Neexistuje absolutní pravidlo pro rozhodnutí, jestli logistiku outsourcovat či nikoli. Pokud se však rozhodnete pro outsourcing, buďte maximálně obezřetní při výběru vašeho fulfillmentového partnera (odkaz na stažení příručky zde). Je to krok, který významně ovlivní fungování vašeho e-shopu. Vodítko pro to, jestli je pro vás outsourcing vhodným řešením nebo např. jak si spočítat veškeré náklady spojené s vaší logistikou, naleznete v našem e-booku zde.