Skladon a ekologie ve fulfillmentu

Vzhledem k individuální péči směrem k našim klientům, zvyšujícím se požadavkům nejen koncových zákazníků na udržitelné otázky, ale i z vlastní odpovědnosti k životnímu prostředí, se ve Skladonu snažíme hledat šetrná a funkční řešení v oblasti ekologie.

 

Naše aktivity se promítají jak v našem interním fungování, tak i v navazování spoluprací s externími obchodními partnery. Níže nabízíme dnes již aktuálně zavedené příklady z každodenní praxe.

Skladon: ekologie

Ekologický obalový materiál

Skladon fulfillment: balení zboží
Ikona krabice
Testliner vs. kraftliner

Díky stabilním hodnotám teploty a vlhkosti v našem distribučním centru jsme schopni našim klientům nabídnout možnost využívání kartónových a lepenkový produktů z šetrnějšího testlineru. Tento materiál je, v porovnání s kraflinerem, levnější variantou, 100% vyroben z recyklovaného papíru a zároveň znovu recyklovatelný.

Ikona vratka
Recyklace obalů

Během logistických procesů v našem distribučním centru průběžně kontrolujeme stav již použitých obalů. V případě odpovídající kvality svým klientům nabízíme možnost jejich opětovného využití, a to jak pro účely skladování či další manipulace, tak i pro odesílání jejich objednávek. Kromě pozitivního vlivu na ekologii jsme tímto způsobem schopni zajistit i úspory v obalovém hospodářství.

Ikona ekologie
Kompostovatelné sáčky

Ve svém obalovém portfoliu máme také plně kompostovatelné plastové sáčky, které jsou vyrobeny z bramborových a kukuřičných škrobů. Jsou z obnovitelných zdrojů, dokážou se 100% rozložit a přitom jsou srovnatelně odolné jako obtížně rozložitelné verze.

Ikona žárovka
Obaly se 2 lepicími proužky

Svým klientům ze segmentů s vyšší mírou vratkovosti, jako je například oblečení nebo obuv, nabízíme obalový materiál se 2 lepicími proužky – kartónové, papírové i plastové provedení. Koncový zákazník jej tak může neprodleně využít pro vrácení nevhodného zboží.

Ikona krabice
Vratné obaly

Pro klienty s vlastním a pravidelným svozem zboží na kamenné prodejny máme možnost zajistit plastové bedny pro interní oběh. Tyto vratné přepravky s víkem nahrazují kartónové krabice a slouží k opakované manipulaci. Vzhledem k ekologii mají vyšší životnost (standardně 5 – 15 let) a dle prodejů je možné predikovat jejich potřebné množství.

Ekologický výplňový materiál

Skladon: balení křehkého zboží
Ikona balíček
Papírová lepicí páska

Nejčastější variantou při zohledňování ekologie je u našich klientů používání ekologické lepicí pásky z recyklovaného papíru. Tu jsme navíc schopni zajistit v množstevní slevě od svých dodavatelů. Při balení používáme jak čisté, tak i potištěné verze, kdy zohledňujeme klientovu sílu značky.

Ikona vrstvy
Kartónové rohože

Kartónové krabice, které si interně vyhodnotíme jako opotřebované, nevyhazujeme. V distribučním centru jsme vybaveni strojem na výrobu kartónové střiže, kterou následně používáme jako výplň u vhodných produktů našich klientů. Samozřejmě po vzájemné domluvě a s cílem snížit jejich náklady nebo dopad na životní prostředí.

Ikona polštář
Vzduchové polštářky

Jako jednu z alternativ výplňového materiálu používáme BIO vzduchové polštářky, které jsou vyrobeny z biologicky rozložitelných a kompostovatelných fólií, resp. recyklovaného papíru. Výhodou je i jejich nízká hmotnost v poměru s objemem, čímž dosahujeme na nižší náklady za dopravu zásilek. Na nafukování polštářků jsem interně vybaveni odpovídajícím zařízením.

Ikona hedvábný papír
Zmačkaný a wrapový papír

Tyto varianty výplňového materiálu používají naši klienti s cílem eliminovat klasickou bublinkovou fólii. Využívá se u nich rozdílných pevnostních charakteristik recyklovaného papíru v různých směrech. I na tyto výplně máme k dispozici odpovídající stroje pro finální výrobu.

Ikona FLO-PAK
ECO sypká výplň

Na základě požadavků některých z našich klientů nově odebíráme i výplň ECO loose fill od dodavatele Skropak, který nahrazuje rozšířenější neekologický FLO-PAK. Jedná se o 100% biologickou a kompostovatelnou výplň, která je vyrobena z rostlinných složek. Je možné ji zlikvidovat rozpuštěním ve vodě, neobsahuje toxické látky a je šetrná k dětem nebo domácím mazlíčkům.

Ikona fólie
PBS a PLA fólie

Pro část svých klientů používáme biologicky rozložitelné strečové fólie. Jejich výhodou je rychlé rozložení (v rámci týdnů až měsíců) na biomasu, CO₂ a vodu. Je plně kompostovatelná, vyrábí se z obnovitelných zdrojů jako cukrová třtina, kukuřice či maniok.

Další ekologické příklady ze Skladon distribučního centra

Skladon fulfillment: skladování produktů
Ikona ocenění
Energetická (ne)náročnost budovy

Sídlíme v moderní průmyslové budově třídy A. Náš sklad je tepelně opláštěný izolační vrstvou a střecha disponuje vysokým počtem světlíků pro zajištění dostatku denního světla, což zamezuje výraznějším tepelným únikům. Zdrojem tepla jsou plynové infrazářiče, umístěné převážně v okolí pracovních stanovišť. V zimě jsme schopni stabilně držet teplotu v rozmezí 17 – 18 °C. Vlastníme certifikaci udržitelnosti BREEAM v úrovni GOOD a vyšší.

Ikona hydraulický press
Hydraulický lis

Přebytečný zničený kartón nevyhazujeme, naopak jej dále recyklujeme. V distribučním centru jsme vybaveni hydraulickým lisem na kartón, který si dlouhodobě pronajímáme od dodavatele na výkup lepenky. Náš odpad tedy nekončí ve veřejných odpadech, ale na recyklační lince k dalšímu použití.

Ikona fólie
Výkup strečové fólie

Použitou strečovou fólii čistíme od zbytků lepicích pásek, papíru nebo přebytečného plastu a následně třídíme podle barvy. Těmito dohodnutými pravidly se řídíme při spolupráci s odběratelem, který námi použitou strečovou fólii odkupuje a následně zajišťuje její další recyklaci.

Ikona recyklace
Třídění a recyklace odpadu

Spotřební materiál, který nejsme schopni ekologicky zrecyklovat, třídíme do přistavených kontejnerů. Mimo jiné zajišťujeme našim klientům, kteří prodávají produkty podléhající striktním likvidačním regulím, ekologickou likvidaci.

Ikona nákladní vozidlo
Doprava zásilek

Naši klienti mohou u námi zasmluvněných dopravců využívat také služby zaměřené na CO₂ neutrální přepravu balíků. Ekologické produkty společností jako DHL, UPS, DPD a jiných jsou z pohledu snižování uhlíkové stopy každoročně auditovány společnostmi, které zajišťují dodržování předpisů a norem, popř. jsou z důvodu kompenzace emisí zařazeny do schválených environmentálních programů. Tyto ECO produkty jsme schopni nabídnout ve slevě.

Ikona kapka
Vsakovací nádrž dešťových vod

Každoročně přispíváme vyšší stovky tisíc korun na stahování dešťové vody z našeho distribučního centra do přilehlé vsakovací nádrže dešťové vody. Odtud je následně voda vsakována do spodních vod.