Logistika, Vzdělávání

Logistika e-shopu: Jak zefektivnit balení zásilek

Tomáš Kohút
Tomáš Kohút
Autor článku
25/09/2020
Logistika e-shopu: Jak zefektivnit balení zásilek

Jedním z nejdůležitějších a poměrně lehce měřitelných parametrů úspěšně nastavené logistiky e-shopu je čas potřebný ke zpracování jedné objednávky. Existují příklady e-shopů, kdy kompletní odbavení objednávky trvá i 10-15 minut. Při fyzickém intralogistickém toku zboží z regálové pozice až do rukou dopravce vznikají tzv. úzká hrdla, kdy proces balení může být jedním z nich.

Jak zaručit co nejvyšší efektivitu zabalení zásilky? Jak by měl být vybaven nebo ergonomicky nastaven optimální balící pult? Roli hraje řada faktorů, které si postupně rozebereme.

Layout skladu

Úplným základem je správně vymezený prostor pro balící pracoviště ve skladu. Jeho umístění musí odpovídat optimálnímu intralogistickému toku zboží v procesu odbavení objednávky. To znamená být snadno a rychle dostupný pro pracovníky, kteří zajišťují vychystání zboží dle jednotlivých objednávek (picker) a stejně tak i přímo předcházet pracovišti expedice. Při plánování je potřeba myslet na dostatečné přírodní nebo doplňující umělé osvětlení, a vysledovat průměrnou teplotu na daném místě, která určuje komfort pracovních podmínek pro personál.

Okolí balícího pracoviště

Pro co nejefektivnější fungování je potřeba vhodně uzpůsobit i jeho nejbližší okolí. Vymezit dostatek místa pro pohyb balícího personálu (packer), zajistit volný přístup pro doplňování nejobrátkovějšího obalového materiálu nebo jasně vytyčit a označit prostor pro nízkoobrátkový materiál. Jakmile je objednávka zabalena, je pro ni potřeba určit místo, které slouží jako mezistanice k expedičnímu stanovišti. Na tomto místě je vhodné mít k dispozici transportní vybavení, ať už pickovací vozík nebo interní boxy, které usnadňují přesun zboží. Prostor mezi zmíněnými stanovišti nesmí obsahovat překážky a musí být dostatečně široký pro obousměrný pohyb skladníků.

Balící pult

Nyní se dostáváme k samotnému srdci pracoviště, kterým je balící pult. Základem je, aby měl dostatečně velkou pracovní plochu dle balených produktů nebo velikosti objednávek. Při výběru je dobré myslet na možnost nastavení výšky a sklonu pultu. Součástí jsou ideálně také držáky na PC a další hardwarové vybavení, police s rychle dostupným materiálem a zakomponované koše na odpad, který vzniká při balení. Pro minimalizaci zdravotních rizik obsluhujícího personálu je vhodné před pult umístit nášlapnou gumovou rohož.

Vybavení balícího pultu

Mezi standardní vybavení pultu, které je potřebné pro zajištění efektivního procesu balení, patří počítač a jeho příslušenství, tiskárna štítků, tiskárna na faktury či jiné dokumenty, čtečka čárových kódů, průmyslová váha, kamera, obalový, výplňový a spojovací materiál, nůž, psací potřeby, odpadkové koše a případně držáky na interní směrnice a další dokumenty.

Personální zajištění

Pokud je zajištěno vše uvedené, tak pro úplnost chybí dobře proškolený personál. V ideálním případě proces balení zajišťuje jedna osoba. Vedoucí pracovník je tak relativně přesně schopen měřit její výkonnost, na základě naměřených hodnot nastavit normu a následně výkonnostní model odměňování v souvislosti s rychlostí a kvalitou odváděné práce. Případným druhým výstupem měření může být i změna počtu balících pracovišť. Díky průběžnému sledování a porovnávání výkonnosti více pracovníků vzniká možnost nastavení optimalizace způsobu práce, která vede k dalšímu proškolování a zefektivňování práce balících pracovníků.

Balení produktů bývá často kritickým místem intralogistického procesu. Nejčastěji to pocítíte v momentě sezónního nárůstu objednávek, kdy postupně klesá rychlost a přesnost balícího personálu. A právě bezchybné zabalení a rychlé doručení jsou až z 87 % rozhodujícím faktorem opětovného nákupu vašeho zákazníka. Dodržením uvedených bodů zajistíte efektivní fungování balících pracovišť a minimalizujete tak počet reklamací. Pokud zjistíte, že nestíháte expedovat požadované množství objednávek, tak máte několik možností. Můžete investovat do nového vybavení, zoptimalizovat layout skladu, přesunout se do větších prostor nebo kontaktovat nás. Rádi vám vše dovysvětlíme, popř. prakticky ukážeme v našem fulfillmentovém centru.