Logistika, Vzdělávání

Základy fulfillmentu: Co je SKU a jaké výhody přináší?

Tomáš Kohút
Tomáš Kohút
Autor článku
17/06/2019
Základy fulfillmentu: Co je SKU a jaké výhody přináší?

Každá oblast podnikání má svůj žargón, ne jinak je tomu v e-commerce logistice. Pokud vlastníte e-shop, dříve nebo později nastane situace, kdy začnete řešit efektivní řízení skladových zásob. Nejpozději v tento moment narazíte na zkratku SKU. Co tento pojem znamená? Jak jej definovat, počítat a jaké výhody přináší jejich správa?

Co je SKU?

Pojem SKU je zkratkou z anglického Stock Keeping Unit. Vyjadřuje unikátní kód pro konkrétní produkt. Může se lišit na základě typu, velikosti, barvy, materiálu, značky, hmotnosti, objemu, balení atd. SKU je základem pro řízení vašich skladových zásob.

Oproti známějšímu a univerzálnímu EAN kódu si SKU kód můžete definovat podle vlastních potřeb. Při sestavování jeho struktury je důležité, aby se v názvosloví orientovali zejména vaši zaměstnanci, popř. 3PL společnosti, kterým logistiku svěřujete. Další výhodou oproti EAN kódům a barkódům je jeho snadná čitelnost, bez nutnosti čtecích zařízení.

Jak definovat a počítat SKU?

Pokud chcete vyčíslit množství vašich SKU, musíte vzít v potaz všechny rozdíly v nabízeném sortimentu. Představte si, že prodáváte vůně do auta, které jsou dostupné ve 2 tvarech (stromeček a list), 2 vůních (vanilka a citrus) a 3 velikostech (malá, střední a velká). Počet vašich SKU bude vypadat následovně:

1. SKU: Stromeček – vanilka – malá

2. SKU: Stromeček – vanilka – střední

3. SKU: Stromeček – vanilka – velká

4. SKU: Stromeček – citrus – malá

5. SKU: Stromeček – citrus – střední

6. SKU: Stromeček – citrus – velká

7. SKU: List – vanilka – malá

8. SKU: List – vanilka – střední

9. SKU: List – vanilka – velká

10. SKU: List – citrus – malá

11. SKU: List – citrus – střední

12. SKU: List – citrus – velká

2 tvary x 2 vůně x 3 velikosti = 12 produktových variant, tudíž 12 jedinečných SKU kódů ve vašem online systému.

Výhody správy SKU systému

Jak již bylo uvedeno, systém SKU je základem pro řízení skladových zásob. Jeho zavedení poskytuje detailní analytické informace, které mohou vašemu podnikání přinést řadu výhod, jako např.:

  • Přesný přehled o skladových zásobách – předpoklad pro minimální nedostupnost produktů, s čímž souvisí potenciální odchod ke konkurenci
  • Stanovení množstevní hranice pro opětovné objednání daného SKU u vašeho výrobce / dodavatele – na základě sestavení předpovědi prodejů dle sezónnosti
  • Identifikace nejprodávanějších SKU – pro zvýraznění a prioritní zobrazování produktů na prodejních kanálech
  • Identifikace nejméně prodávaných SKU – pro možné odstranění produktů z nabízeného portfolia
  • Definování alternativních produktů při nedostupnosti zákazníkem vybraného produktu
  • Sestavení variant produktů pro up-selling a cross-selling

SKU a fulfillment

Systém SKU je užitečný také pro spolupráci s poskytovatelem fulfillmentových služeb. Na počet a vlastnosti jednotlivých SKU jste dotázáni na úplném začátku jednání. Tyto informace jsou vodítkem pro efektivní představu intralogistických operací, včetně definování potřebného skladového prostoru.

Pokud hledáte kompletní řešení pro logistiku, neváhejte nás kontaktovat. Získejte absolutní přehled a kontrolu nad řízením vašich SKU v uživatelské aplikaci.