Logistika, E-commerce, Vzdělávání

Fulfillment: Metody vychystávání, jejich (ne)výhody a doporučení

Tomáš Kohút
Tomáš Kohút
Autor článku
30/04/2021
Fulfillment: Metody vychystávání, jejich (ne)výhody a doporučení

Podíl e-commerce v maloobchodu neustále roste, v roce 2020 již přesáhl hranici 16 %. Aby se e-shop stal silným hráčem na trhu, je potřeba na tento trend reagovat. Jak? Existuje řada faktorů, přičemž jedním z klíčových ukazatelů je bezesporu rychlost doručení zboží koncovým zákazníkům. Rychlosti lze v logistice dosáhnout například investicemi do moderních technologií, WMS nebo vybavení skladu, důležitá je však ale také optimalizace intralogistických procesů, včetně způsobu vychystávání zboží ve skladu.

V našem článku se dozvíte, proč je proces vychystávání důležitý, jaké existují metody včetně jejich výhod a nevýhod, nebo naše doporučení pro jeho efektivizaci.

Co je to vychystávání zboží?

Jedná se o proces odebírání produktů z naskladněných zásob na základě systémově přijatých objednávek zákazníků. Po vychystání zboží následuje proces balení a odeslání.

Proč je důležitá kvalita v procesu vychystávání?

Pokud máte správně nastavený proces vychystávání, zvyšujete tím úroveň svého fulfillmentu. Vaše objednávky jsou odbavovány rychleji a s nízkou mírou chybovosti, což má v konečném důsledku vliv na spokojenost nejen vašich zákazníků. Systematické vychystávání přináší následující výhody:

1. Snížení logistických nákladů

Čím větší sklad, tím nákladnější je nedostatečný proces vychystávání. Proto při výraznějším růstu e-shopu doporučujeme investici do odpovídajícího skladového systému (WMS). Ten kompletně řídí dění ve skladu, přináší automatizaci, disponuje užitečnými vlastnostmi a poskytuje data pro další zdokonalování. V případě vychystávání slučuje více příbuzných objednávek do jedné výdejky*, určuje optimální trasy nebo umístění produktů podle obrátkovosti do zón apod. Při správném používání dosáhnete na výrazné časové i finanční úspory.

* Seznam produktů (vč. jejich množství a umístění), které je potřeba vychystat skladovým personálem (tzv. pickery)

2. Zvýšení zákaznické spokojenosti

Vychystávání zboží přímo ovlivňuje spokojenost zákazníků, kteří ocení včasné a obsahově správné doručení svých objednávek.

Míra přesnosti vychystávání je důležitou metrikou logistiky e-shopu. Pouze pro představu, nezávislý server fulfillmentcompanies.net uvádí, že průměrná přesnost vychystávání je 99,51 %. Rychlost a správnost zásilky určují např. následný počet dotazů na zákaznickou podporu, slovní i internetové recenze, počet reklamací nebo vratek. Mají vliv na celoživotní hodnotu zákazníka (CLV), tedy věrnost a pravděpodobnost opakovaných budoucích objednávek.

3. Produktivnější práce skladníků

Zavedení optimálních vychystávacích tras s jejich neustálou aktualizací snižuje čas vychystání jedné položky. Kvalitní WMS také minimalizuje prostor pro chyby lidského charakteru.

Metody vychystávání ve skladu

Jak již bylo zmíněno, proces vychystávání je důležitým článkem dodavatelského řetězce. Volbu optimální metody ovlivňuje řada proměnných, jako je velikost skladu, počet a charakter uskladněných produktů, celkový počet vašich zaměstnanců atd. Níže vám nabízíme 4 nejběžnější metody vychystávání.

1. Vychystávání po 1 objednávce

Nejjednodušší metoda, kdy picker vychystává kompletní objednávku napříč celým skladem. Zpravidla vychystává objednávky chronologicky dle jejich přijetí do systému.

Tato metoda je vhodná pro objednávky s vysokým počtem položek nebo SKU. V porovnání s ostatními vyžaduje po skladníkovi mnohem více pohybu, a tedy i času. Dává smysl do dosažení hranice „únosnosti“ v počtu objednávek, poté je potřeba přejít na některou z následujících metod.

2. Vychystávání po objednávkových dávkách

Jedná se o nejvhodnější variantu, pokud jednotlivé objednávky obsahují stejná nebo umístěním blízká SKU. Tyto objednávky se slučují do jedné výdejky a skladník navštíví danou skladovou oblast pouze jednou.

Typicky se používá u objednávek, které obsahují pouze několik produktů a jejich rozměry jsou poměrně malé – vlezou se např. do boxů v přepravním vozíku. Cílem této metody je zvýšení produktivity, skladník minimalizuje délku tras.

3. Zónové vychystávání

Jednotlivým pickerům je přiřazena určitá oblast skladu, za kterou jsou zodpovědní a ze které vychystávají zboží pro všechny objednávky. Pokud jsou součástí objednávky produkty z různých oblastí, je tato objednávka postupně vychystávána více pickery. Odbavování objednávek tak připomíná „montážní linku“, používá se pro ni také termín „pick & pass“.

Tato metoda je vhodná pro velké provozy, které odbavují vyšší počet větších objednávek s různými položkami. Podmínkou je přizpůsobení layoutu skladu do tzv. zón, např. podle obrátkovosti produktů nebo jejich charakteru. Výhodou je předpoklad zvýšení přesnosti vychystávání, každý picker operuje se stále stejnými produkty v dané oblasti. Nevýhodou můžou být časové kolize z důvodu různého vytížení jednotlivých zón.

4. Vychystávání v časových oknech

Může probíhat kteroukoli výše uvedenou metodou, popř. kombinovaně. Vychystávání je naplánováno celosměnově do tzv. optimálních vln, tj. plánovacích oken pro vychystání konkrétních objednávek podle stanovených priorit, podmínek nebo kapacit. Tato metoda tedy bere v úvahu např. aktuální rozložení zboží ve skladu, dostupnou pracovní sílu, dodací lhůty, požadované termíny expedice, časy svozů dopravců aj. Cílem je dodržení maximální úrovně SLA* a využití kapacit dopravců.

* SLA = Service Level Agreement, tj. úroveň poskytované služby. Ovlivňuje ji např. dodržování termínu expedice, přesnost vychystávání zboží aj.

Doporučení pro vychystávání

Zvolenou metodu vychystávání je potřeba neustále zdokonalovat, snažit se z ní vytěžit maximum. Níže uvádíme několik doporučení, jak postupné optimalizace dosáhnout.

1. Používejte WMS

Vhodné WMS automaticky generuje výdejky dle zvolené metody, zobrazuje přesné množství zásob, upozorňuje na potřebu opětovného objednání produktů, poskytuje statusy všech objednávek v reálném čase, pomáhá s plánováním směn atd. Kompletní přehled doporučených vlastností skladového systému naleznete v našem WMS checklistu, který je ke stažení zde.

2. Používejte vhodné skladové vybavení

Investujte do vybavení, které je bezpečné, usnadňuje proces a v ideálním případě přináší automatizaci. Ať už se jedná o vybavení jako boxy nebo vozíky, regály, přepravní systémy pro třídění objednávek, čtečky čárových kódů a další IT hardware. Dbejte na to, aby byla jednotlivá zařízení kompatibilní s vaším skladovým systémem.

3. Optimalizujte sklad

Fulfillment je složen z několika logistických procesů, které probíhají současně. Proto je potřeba neustálá optimalizace vašeho skladu. Aktualizujte skladové pozice podle aktuálních potřeb, zkracujte vychystávací trasy nebo zajistěte hladké předávání vychystaného zboží pro jeho zabalení.

4. Sledujte produktivitu skladu

Zaměřte se na personál a neustále zlepšujte jejich dovednosti a kompetence. Komunikujte a motivujte své skladníky za účelem zvýšení jejich produktivity. „Jak řídit sklad a vést skladníky“ shrnul v tomto videu náš CLO Max Kovář. Kontrolujte data o obrátce zásob, expedičních časech, průměrně používané kapacitě skladu a samozřejmě přesnost ve vychystávání objednávek. Použijte WMS. Výsledky diskutujte a hledejte vylepšení.

Fulfillment bez starostí

S růstem e-commerce rostou také nároky na kvalitu vychystávání. Vychystávání je nedílnou součástí procesu fulfillmentu a do značné míry ovlivňuje vnímání značky a buduje vztah se zákazníky. Ve zkratce může do značné míry ovlivnit vaše podnikání, proto je potřeba jej neustále posouvat vpřed.

Kvalitní logistiku si samozřejmě můžete vybudovat sami, jedná se ale o dlouhý, nikdy nekončící a finančně nákladný proces. Na druhou stranu můžete využít know-how kompetentního logistického odborníka, který má již logistiku odladěnou. Na co si dát pozor při jeho výběru? Stáhněte si naši příručku pro výběr fulfillmentového partnera.

Jak již bývá zvykem, každá změna s sebou přináší řadu výhod i nevýhod. Stejně tomu tak je při svěření logistiky externímu partnerovi. Jejich přehled najdete v našem dalším článku „Fulfillment: Výhody a nevýhody outsourcingu logistiky“. Přejeme vám šťastnou ruku nejen s výběrem správné vychystávací metody!