Logistika, E-commerce, Vzdělávání

Řízení dodavatelského řetězce v eCommerce

Tomáš Kohút
Tomáš Kohút
Autor článku
28/05/2021
Řízení dodavatelského řetězce v eCommerce

Každý produkt absolvuje určitou cestu, než dorazí ke svému koncovému zákazníkovi. Je vyroben, kvalitativně zkontrolován, dočasně uskladněn a nakonec (často několikrát) přepraven.

Každý tento krok je součástí dodavatelského řetězce. Jeho správné řízení je tedy základem veškerých logistických procesů a do značné míry určuje úspěšnost vašeho podnikání.

V našem článku se postupně dozvíte, jak vypadá příklad e-commerce dodavatelského řetězce, jak se jeho kvalita odráží v podnikání nebo tipy pro jeho zefektivňování.

Co je to dodavatelský řetězec

Dodavatelský řetězec je systém tvořený výrobci, dodavateli, prodejci, dopravci, lidmi, činnostmi, informacemi a dalšími zdroji. Řízením dodavatelského řetězce se rozumí dohled a snaha zkvalitňovat fungování výše uvedených článků tak, aby byl produkt doručen v požadované rychlosti a kvalitě.

Neefektivita v procesu může vést ke snížení marží, obratu a zákaznické spokojenosti. Jako příklad si můžeme uvést např. vyprodání zásob z důvodu dočasného výpadku výroby u jediného dodavatele nebo zdlouhavá doba doručení zapříčiněná pomalým fulfillmentem.

Schéma dodavatelského řetězce e-shopu se od klasického dodavatelského řetězce kamenných prodejen liší. Oproti kamenným prodejnám jsou produkty z e-shopu odesílány koncovému zákazníkovi přímo ze skladu. Samozřejmě existují společnosti, které ke svému prodeji používají oba tyto kanály, nicméně zjednodušený příklad čistě dodavatelského řetězce e-shopu může vypadat následovně:

Jak dodavatelský řetězec zefektivňuje podnikání

Jak již bylo zmíněno výše, kvalita dodavatelského řetězce ovlivňuje růst vašeho podnikání. Jaké výhody tedy přináší efektivně řízený dodavatelský řetězec?

Pomáhá udržovat optimální množství produktů skladem

Na základě předpovědi poptávky po vašich produktech si u jednotlivých SKU určete signální hladiny zásob a v momentě dosažení této hranice si u svého dodavatele objednejte potřebné množství zboží (tzv. optimální velikost dávky). Na svém skladu si udržujte také dostatečnou pojistnou zásobu*. Pouze takto jste schopni eliminovat riziko vyprodání zásob. Naopak nadbytečné skladování vede k vysokým skladovacím a pořizovacím nákladům, které nepřispívají vašemu cash flow.

* Pojistná zásoba = počet kusů konkrétního produktu, které je potřeba mít na skladě navíc pro případy “kdyby náhodou”

Zrychluje proces napříč svými články

Neustálým analyzováním a optimalizací vašeho dodavatelského řetězce snižujete prodlevy mezi jednotlivými zúčastněnými stranami.

  • Trvá příliš dlouho výroba vašich produktů? Vyjednejte si lepší podmínky nebo si nejděte jiného dodavatele.
  • Bojujete s pomalým doručováním objednávek? Zanalyzujte si polohu svého skladu a přestěhujte se blíže svým zákazníkům.
  • Nevyhovuje vám spolupráce s aktuálně využívanými dopravci? Kontaktujte vhodnou konkurenci a zjistěte si jejich podmínky.

Snižuje logistické náklady

Přemýšlíte strategicky nad svou logistikou? Plánujete v horizontu 2 let? Zavádíte postupně do svého procesu optimalizační kroky? Chybně vedené skladové hospodářství, nevhodné umístění skladu, vysoká cena za dopravu, nedostatečné skladové procesy nebo neadekvátní pracovní síla snižuje celkový zisk vašeho podnikání. Změňte svůj pohled na logistiku. Neberte ji jako „nutný“ náklad ale jako příležitost k úspoře.

Jak zefektivnit dodavatelský řetězec?

E-shopy všech velikostí mají vždy spoustu „neviditelných“ příležitostí ke zdokonalení svého řetězce. Odstranění i několika malých nedostatků může mít v konečném důsledku obrovský přínos. Níže najdete 6 tipů, jak zdokonalit svůj dodavatelský řetězec.

1. Vybírejte si pečlivě svého dodavatele

Výrobce nebo dodavatel je prvním článkem dodavatelského řetězce. Na základě vámi prodávaného charakteru zboží si vyberte takového, který je schopný zaručit jeho rychlou, levnou a bezpečnou výrobu. Při výběru potenciálního dodavatele se ptejte na tyto otázky:

  • Odkud pochází materiál pro výrobu?
  • Za jakou cenu je dodavatel schopný doručit produkty na váš sklad?
  • Existuje podobný výrobce blíže vašemu skladu?
  • Máte v záloze další dodavatele pro případ dočasného výpadku výroby u stávajícího?
  • Je dodavatel schopen zkrátit dodací lhůty vyrobených produktů?
  • Víte, kdy bude potřeba doobjednat skladové zásoby? Nastavte si s dodavatelem jasné podmínky spolupráce.
  • Je váš dodavatel schopný zkompletovat a zabalit produkty za účelem snížení množství práce ve vašem skladu? Kolik si za tyto služby účtuje?

2. Objednávejte produkty na základě předpovědi poptávky

Předpověď budoucí poptávky vám umožňuje pružně reagovat na změny v objednávaném množství u svého dodavatele. Snažte se své produkty objednávat včas a správně. Více informací o tom, jak objednávat zásoby vašich produktů najdete v našem článku o Řízení skladových zásob.

3. Dopředu plánujte dopravu produktů na váš sklad

Dohodněte se s vaším dodavatelem na podmínkách doručení produktů na váš sklad. Pokud vlastníte více skladů, ověřte si, že je na každý z nich naplánován přesun správného množství. Ujistěte se také, že každá zásilka obsahuje všechny povinné dokumenty pro zvoleného dopravce.

4. Přijaté zboží efektivně uskladněte

V momentě, kdy vaše zboží dorazí na sklad, zajistěte jeho správné naskladnění. Každé SKU ideálně skladujte odděleně na pozici, pouze tak jste schopni zajistit rychlé a přesné vychystání objednávek. Například pokud prodáváte červené tričko, které máte ve velikostech S, M, L, XL a XXL, budete potřebovat minimálně 5 skladových pozic. Jak zboží „správně naskladnit“? Odpovědí vám může být ABC analýza vycházející z obrátky zásob.

5. Zrychlete čas doručení objednávky zákazníkovi

Tento bod je posledním článkem dodavatelského řetězce. Začíná v momentě přijetí objednávky do skladového systému, následuje proces vychystání, zabalení, předání dopravci a doručení do rukou zákazníka. Právě rychlost doručení je v dnešním e-commerce světě stále větší konkurenční výhodou.

6. Zajistěte si informaci o aktuálním stavu zásilky

Kromě samotného fyzického přesunu zboží napříč jednotlivými články dodavatelského řetězce je potřeba zajistit také přenos aktuální informace o stavu zásilky. Ke každé manipulaci musí existovat tzv. digitální stopa. Pouze tak jste schopni analyzovat a zdokonalovat jednotlivé části svého dodavatelského řetězce. Tímto způsobem získáte například přesné informace o tom, kdy bude vaše zboží doručeno na sklad nebo jaký máte aktuální stav skladových zásob. V neposlední řadě jste schopni poskytovat informace o stavu objednávky také vašim zákazníkům.

Zjednodušte si svůj dodavatelský řetězec

Řízení dodavatelského řetězce je komplexní a nikdy nekončící proces. Je však základem pro úspěšné škálování vašeho podnikání. Efektivním řízením snižujete problémy související s výrobou, dopravou nebo skladováním produktů.

Existuje však možnost, jak svůj dodavatelský řetězec zjednodušit. Outsourcujte část svého podnikání oborovým odborníkům. V případě outsourcingu fulfillmentových služeb by schéma dodavatelského řetězce vašeho e-shopu mohlo vypadat následovně; růžově zvýrazněná část je na zodpovědnost fulfillmentového partnera.

V tomto modelu tak zodpovídáte pouze za spolupráci se svým výrobcem / dodavatelem, popř. komunikujete s koncovými zákazníky.

Je krok navázání spolupráce s fulfillmentovým odborníkem důležitým milníkem vašeho podnikání? Ano, zcela určitě. Proto je naprosto zásadní svěřit svou logistiku opravdu zodpovědnému poskytovateli. Jak takového najít? Stáhněte si náš dotazník pro výběr fulfillmentového partnera. Tato příručka obsahuje 50+ otázek z oblasti fulfillmentových služeb, na které je dobré znát odpovědi ještě před závazným podepsáním smlouvy.

Vyplatí se vám finančně přechod k outsourcingu logistiky? Je pro vás outsourcing logistiky vhodným řešením? Odpovědi najdete buď v našem e-booku nebo logistické kalkulačce. Spočítejte si, kolik vás aktuálně logistika stojí a najděte metriku, jak porovnat vaše celkové logistické náklady s cenou outsourcingu logistiky.