Logistika, E-commerce, Vzdělávání

eCommerce logistika: Co je to WMS a jak jej vybrat

Tomáš Kohút
Tomáš Kohút
Autor článku
02/02/2021
eCommerce logistika: Co je to WMS a jak jej vybrat

Vaše podnikání neustále roste a vy začínáte narážet na limity svého stávajícího skladového systému? Stále častěji objevujete problémy s dohledáváním zboží nebo rozdíly ve fyzickém a systémovém množství produktů? Tak právě teď nastal čas opustit variantu „tužka-papír“, Excel nebo jiný nedostačující systém. Přejděte na komplexní skladový software, který pokrývá všechny potřeby vaší logistiky!

Kvalitní skladový software je nedílnou součástí efektivní logistiky. Můžete sídlit v supermoderních skladových prostorech, ale bez kompletního přehledu a optimalizovaných skladových procesů se vám budou s nárůstem objednávek neustále zvyšovat časové i finanční náklady. Jak jim předejít? A co má takový systém splňovat? Zjistěte níže!

Co je to skladový systém (WMS)

Skladový systém neboli WMS (Warehouse Management System) je software, který monitoruje a řídí každodenní provoz ve vašem skladu. Je základním předpokladem pro tzv. řízený sklad, kdy je manipulace s každým SKU algoritmicky optimalizována na základě dat.

WMS také snižuje množství manuálních úkonů a chybovost provozního personálu. Zaměstnanci skladu jsou systémem řízeni, mají tak minimální prostor pro vlastní rozhodování. Na základě informací z WMS mohou logističtí manažeři např. identifikovat slabá místa v provozu a upravovat pracovní postupy. Obecně řečeno, ukazují mu celkový obrázek pro každodenní úkoly i dlouhodobé strategické cíle.

WMS a skladové procesy

Skladový systém vám poskytuje kompletní přehled o jednotlivých skladových procesech, jako je příjem, vychystávání, balení a další pohyby zboží. Je to nástroj, který vám usnadňuje jejich optimalizaci a pomocí kterého jste schopni flexibilně reagovat na aktuální situace.

1. Monitorování zásob

WMS vás informuje o tom, kolik kusů jednotlivých produktů máte skladem, kolik na cestě od dodavatele k vám nebo do rukou koncového zákazníka. Kromě aktuálního množství poskytuje také údaje o použitých skladových pozicích nebo vám, v kombinaci s historickými daty, pomáhá řídit skladové zásoby.

2. Příjem a skladování produktů

Po přepočítání přijímaného zboží je za pomocí WMS definováno množství produktu v každé krabici. WMS dále vybírá nejvhodnější umístění pro skladování a následně také zaznamenává naskladňované množství na konkrétních pozicích.

3. Vychystávání a balení objednávek

WMS optimalizuje a řídí procesy vychystávání i balení. Systém navádí skladníka nejkratší trasou při vychystávání objednávek a kontroluje správnost a množství odebíraného zboží. Detailní proces optimálního vychystávání je popsán v tomto článku. Správnost produktů z objednávek je kontrolována také při balení, které je dokončeno automatickým vytištěním adresního štítku pro přepravce.

4. Přeprava zásilek

Po předání zásilek dopravci vaše WMS automaticky posílá informaci do vašeho e-shopu společně s trackovacím číslem tak, aby byli zákazníci schopni sledovat své zásilky online.

5. Reporting

WMS automaticky generuje reporty o provozu a zásobách v celém skladu. Tyto reporty by měly obsahovat např. údaje o rychlosti a množství vychystaných objednávek za zvolený čas, procentuální přesnosti vychystávání i balení, produktivitě personálu atd. Reporty tak nabízí důležité informace pro předpovídání zásob a také pro plánování směn zaměstnanců skladu.

Výhody implementace WMS

WMS je základní nástroj efektivního řízení skladu. Zavedení vhodného WMS vám pomůže k dosažení následujících bodů:

1. Přesnější počty zásob

Množství jednotlivých produktů je řízeno skenováním nově přijímaného nebo vráceného zboží. Tato metoda vede také ke snížení úbytku zásob.

2. Efektivnější odbavování objednávek

Základním předpokladem je správné propojení WMS s e-shopem. Váš e-shop tak bude vždy zobrazovat zákazníkům aktuální množství skladem, což pro vás znamená hladší a rychlejší odbavování objednávek.

3. Vyšší produktivita skladu

Vícepráce jako přepočítávání zásob nebo přebalování objednávek je vždy zbytečným, mnohdy vysokým vícenákladem. Přesné evidování objednávek, jejich rychlé odbavování a odesílání jsou základními podmínkami pro zvýšení produktivity vašich zaměstnanců.

4. Snížení nákladů

Vysokou vstupní investici do WMS vynahrazuje právě zvýšení produktivity skladového personálu. Implementací vám odpadá spousta nákladů za zaměstnance, kteří tráví čas nesystémovými úkoly jako např. dvojitou ruční kontrolou zásob, „hledáním“ správných skladových pozic pro jednotlivé produkty, neefektivním procesem vychystávání, manuálním vytvářením adresních štítků atd.

5. Pravděpodobnější podnikatelský růst

Čím vyšší počet objednávek evidujete, tím kvalitnější WMS potřebujete. To stejné platí pro případ, když se rozhodnete rozšířit portfolio nabízených produktů. Růst vašeho e-shopu je podmíněn optimálním provozem ve vašem skladu, čehož dosáhnete zavedením odpovídajícího WMS.

3 základní oblasti, na které se zaměřit při výběru WMS

Na trhu existuje řada WMS s rozdílnou hloubkou i šířkou funkcionalit. Pokud se rozhodnete pro výběr vlastního softwaru, ujistěte se, že splňuje všechny požadavky vaší konkrétní logistiky. Vydefinovali jsme 3 základní oblasti, na které se při výběru WMS zaměřit.

1. Propojení s vaším e-shopem

Vaše WMS musí být schopno komunikovat s vaším e-shopem. Je důležité, aby přenos všech relevantních informací probíhal oboustranně, tedy z e-shopu do WMS a naopak. Pouze takto jste schopni např. automaticky udržovat na svém e-shopu stále aktuální informace o skladových zásobách nebo odesílat vašim zákazníkům informace o jejich zásilkách.

Pro představu uvádíme jednoduchý příklad z praxe. Obdržíte objednávku na váš e-shop a tato informace je spárována s vaším WMS. Skladník tak může mít k dispozici objednávku ve svém skeneru, nejkratší trasou ji vychystává a předává pracovníkům u balícího pultu. Po zabalení se automaticky vytiskne adresní štítek a zásilka je předána dopravci. Vygenerované trackovací číslo se automaticky přenese zpátky do vašeho e-shopu. Vše samozřejmě funguje také za předpokladu aktualizace stavu zásob a statusů konkrétní objednávky.

Vaše WMS musí také umět rozpoznat objednávky, které mají být odbaveny přednostně. Pouze takto jste schopni dodržet slíbené dodací podmínky.

2. Kompatibilita s vaším skladovým vybavením

Dopředu si zjistěte, jestli je pořizované WMS kompatibilní s veškerým vybavením ve vašem skladu. Zpravidla se jedná o skenery, terminály, tiskárny, váhy a další fyzická nebo hardwarová zařízení. Pokud vaše WMS nekomunikuje s některým z těchto přístrojů, dopředu zohledněte další související investice.

3. Prokazatelné ROI

Kromě obecných kladných referencí a doporučení od jiných společností, včetně těch, které jsou velikostně a produktově podobné, se snažte zjistit časové a finanční úspory pořizovaného softwaru. Snažte se získat odpovědi na tyto otázky:

  • Kolik času ušetřím s WMS za hodinu?
  • O kolik procent se zvýšila přesnost vychystávání?
  • O kolik se zvýšila rychlost kompletního odbavení objednávky?
  • O kolik procent se zvýšila přesnost evidence zásob na skladě?
  • Kolik peněz se průměrně ušetří za měsíc? (Pozor! Vždy porovnávejte celkové náklady na logistiku s / bez WMS).

Přejete si mít ucelenější představu o tom, co by vaše WMS mělo splňovat? Stáhněte si tento seznam základních vlastností každého pokročilejšího WMS.

Svěřte svou logistiku Skladonu ještě dnes

Nechcete trávit čas výběrem a implementací správného WMS? Přemýšlíte nad převedením logistiky externímu partnerovi? Kontaktujte nás!

Kromě jiných výhod outsourcingu získáte také přístup do naší klientské aplikace MySkladon, ve které budete mít kompletní přehled o svých produktech. Již nikdy více se nebudete muset starat o řízení a optimalizaci skladu. Jsme partnerem, který šetří čas a energii pro další oblasti vašeho podnikání.

„Největší přidanou hodnotu v klientské aplikaci MySkladon vidím v přesných informacích o našich zásobách.“

Simona Malanová, Process Manager, Skinners Technologies s.r.o.

STÁHNOUT WMS CHECKLIST ZDE