Evropský fulfillment partner.

Na základě informací od klienta jsme mu zaslali e-mailem cenovou nabídku na míru jeho potřeb s informací, ať nás v případě dotazů neváhá kontaktovat. Nabídli jsme mu možnost další schůzky, kde bychom mohli probrat detaily naší spolupráce.V dalším kroku jsme připravili závaznou smlouvu, která obsahovala odsouhlasenou cenovou nabídku, SLA a další podmínky nezbytné pro spolehlivou spolupráci.