Logistika, E-commerce, Vzdělávání

Celní sklad: Jeho výhody a nástroj pro expanzi

Tomáš Kohút
Tomáš Kohút
Autor článku
02/05/2022
Celní sklad: Jeho výhody a nástroj pro expanzi

Rychle rostoucí e-shopy se dříve nebo později začnou poohlížet po zahraniční expanzi. Není divu. Vstup na zahraniční trhy s sebou přináší velkou řadu příležitostí, ale i výzev. Jedním z důležitých předpokladů je pro tyto firmy nastavení co nejoptimálnějšího finančního toku.

V logistice tomu může výrazně přispět zřízení celního skladu. Jak vám může být celní sklad užitečný při růstu vašeho podnikání? Jak v praxi funguje a jaké výhody jeho využívání přináší?

Co je to celní sklad

Celní sklad je zařízení, popř. vymezený prostor v zařízení, ve kterém se skladuje zboží před celním řízením. Je určeno pro skladování a další manipulaci produktů z tzv. třetích zemí, tedy zemí mimo Evropskou unii.

V tomto případě takové zboží nepodléhá dovoznímu clu ani DPH, a to až do momentu, kdy je zboží z celního skladu vyskladněno do volného oběhu – ke koncovým zákazníkům, kamenných prodejen nebo obchodním partnerům. Pokud je zboží vyváženo do třetích zemí, tak se clo ani DPH neplatí vůbec.

Celní sklad musí být schválen celními orgány, které i nadále dohlíží na dodržování předepsaných podmínek. V celním skladu může být umístěno zboží bez ohledu na množství, původ a místo určení, a to na dobu neurčitou. Se zbožím v celním skladu je možné obchodovat, provádět reexporty nebo předávat z majitele na majitele, včetně změn fakturačních dokladů.

Existuje několik typů celní skladů, ať už ve veřejné nebo soukromé sféře.

Veřejný a soukromý celní sklad

Veřejný celní sklad, jehož provozovatelem může být například stát, může využívat jakákoli osoba. Naopak soukromý celní sklad je prostor provozovaný oprávněnou osobou (skladovatelem), která dále zodpovídá za řádné skladování pod celním dohledem. Tato osoba je současně vázána celním prohlášením o uskladnění zboží (ukladatel). Skladovatel ani ukladatel nemusí být vlastníkem zboží.

Věříme, že na první pohled vám může předešlý odstavec zamotat hlavu. Proto si definování i fungování soukromého celního skladu ukažme na příkladu.

Fungování soukromého celního skladu pod správou fulfillment poskytovatele

Poskytovatelem soukromého celního skladu může být i fulfillment odborník, který tuto možnost nabízí svým klientům a usnadňuje jim tak jejich podnikání i expanzi. Proto si už na začátku vybírejte takového logistického partnera, který touto možností disponuje.

Navázali jste spolupráci s takovýmto partnerem? Gratulujeme. Fungování a spolupráce může vypadat následujícím způsobem.

Váš fulfillmentový partner má roli skladovatele i ukladatele. To znamená, že je oprávněný k provozování celního skladu, zodpovědný za způsob uskladňování zboží i následné řádné skladování pod celním dohledem. Jinými slovy se o fungování celního skladu stará od A do Z, vám odpadá související administrativa i průběžné kontroly celního orgánu.

Příklad využívání klasického i celního skladu

Váš výrobce nebo dodavatel zboží pochází ze třetí země. V klasickém režimu by manipulace probíhala po ose:

1. doprava zboží na hranici EU;

2. zaplacení dovozního cla i DPH za veškeré importované zboží;

3. vnitrounijní doprava zboží do distribučního centra nedisponujícího celním skladem;

4. příjem a uložení zboží do skladových prostor na dobu neurčitou;

5. objednání zboží vaším zákazníkem nebo obchodním partnerem;

6. expedice zásilky.

Naopak v případě využívání celního skladu je tento proces, a zejména platba cla nebo DPH, odlišný:

1. doprava zboží do distribučního centra disponujícího celním skladem;

2. příjem a uložení zboží do skladových prostor na dobu neurčitou;

3. objednání zboží vaším zákazníkem nebo obchodním partnerem;

4. zaplacení cla a DPH pouze za zboží směřujícího do EU;

5. expedice zásilky.

Výhody využívání celního skladu

Jak již tušíte z porovnání mezi klasicky vedeným a celním skladem, využívání celního skladu s sebou přináší hned několik výhod.

Efektivnější doručení zboží od dodavatele z třetí země

Zboží, které je dopravováno do celního skladu a pochází z třetích zemí, nepodléhá clu, DPH a dalším poplatkům v momentě překračování EU hranice. Tím se proces doručení na váš sklad mnohdy výrazně administrativně usnadňuje a urychluje. Tímto způsobem tak získáváte také časovou rezervu pro objednávání zboží u svého dodavatele.

Snížení rizika vyprodání zásob

Tím, že máte své zboží z třetích zemí na celním skladu rychleji, jste schopni pružněji reagovat na poptávku svých odběratelů. Zvlášť v situaci, kdy čerpáte ze svých pojistných zásob a hrozí vám vyprodání zboží, které souvisí s nežádoucím snížením příjmů.

TIP: Hledáte způsob, kdy své zboží ideálně objednávat nebo přemýšlíte nad optimálním množstvím produktů v objednávce – zvlášť v dnešní době, kdy jsme svědky vysoké inflace? Přečtěte si naše další články o signální hladině zásob nebo optimální velikosti dávky.

Optimalizace cash-flow

Skladováním zboží v celním skladu vám odpadá povinnost jednorázové vysoké platby dovozního cla. Své produkty clíte až v momentě, kdy jsou součástí expedovaných zásilek. Tento způsob placení je mnohem šetrnější pro cash flow a finanční fungování vaší společnosti. Celní sklad oceníte zvlášť v momentě objednávání velkého množství zboží, kdy k pořizovacím nákladům a nákladům za dopravu musíte připočítat také clo, DPH a další související poplatky.

Možnost snížení poplatků za neprodejné zboží

Co když je obsahem objednávky od vašeho dodavatele zboží, které je poškozené nebo v zásilce zcela chybí? Vzhledem ke způsobu placení cla v celním skladu tak můžete dosáhnout na výrazné snížení nákladů. Jinými slovy neplaťte za produkty, které nejste schopni reálně prodat.

Snížení celní administrativy

Dnes a denně dochází k situaci, kdy své zboží dovážíte ze třetí země a následně znovu odesíláte do stejné / jiné třetí země. U klasicky vedeného skladu to znamená platbu poplatků za dovoz a následně platbu poplatků za export. U celního skladu vám v tomto případě vše odpadá.

Neomezená manipulace se zbožím

Stejně jako u klasického skladu existuje v celním skladu možnost se zbožím dále manipulovat. Se souhlasem celního úřadu lze v celním skladu provádět v zásadě jakoukoli průmyslovou, výrobní nebo obchodní činnost, poskytovat služby a servis, (de)kompletovat, přebalovat nebo montovat zboží podle potřeb klienta či zákazníka. To vše bez časového omezení doby uskladnění.

Své zboží vyrábíme mimo EU a následně odesíláme do 49 zemí světa. Díky Skladonu máme již po několik sezón možnost využívat jejich celního skladu se všemi výhodami,“ Pavel Kovář, Logistics manager Kilpi.

Limit celního skladu

V momentě využívání celního skladu může, u již přijatých objednávek, nastávat prodleva při expedici neprocleného zboží. To platí i pro případ, kdy je součástí objednávky kombinace – tedy jak zboží k proclení, tak i již proclené.

Pokud váš poskytovatel disponuje kvalitními technologiemi a systémovými integracemi, proces vyřízení cla by neměl přesáhnout 2 hodiny. Tomuto limitu se dá předcházet také předběžným dávkovým proclíváním (např. proclení 100 kusů konkrétního produktu, které jsou tímto již plně k dispozici pro případnou expedici), popř. vyclíváním předobjednávek.

Skladon: fulfillment partner nabízející celní sklad

Spolupráce s poskytovatelem celního skladu vám zajistí veškeré výše uvedené výhody. Nicméně jeho nabídka služeb bývá, v porovnání s fulfillmentovým poskytovatelem, zpravidla základní. Úroveň základních služeb nezajišťuje udržení kroku se stále se zvyšujícími logistickými standardy, spolehlivost, konzistentnost nebo nevzbuzuje v očích vašich zákazníků výjimečný zážitek. Nepřispívá tak celkovému dojmu z vaší značky.

Naopak specializovaný fulfillment partner, poskytující svým klientům rozšířené možnosti včetně možností celního skladu, je zárukou přidané hodnoty a pomocníkem pro vaši expanzi. Na cestě vašeho růstu vám je například schopen nabídnout:

1. Flexibilitu – ať už skladového prostoru, vybavení nebo personálu. Jinými slovy je schopen zajistit dostatečnou skladovou kapacitu, požadované vybavení nebo potřebný počet proškolených logistických operátorů odpovídající vašim aktuálním potřebám.

2. Úspory – kdy platíte vždy pouze za prostor, personál a skladové operace, které byly potřeba zajistit ve fakturovaném měsíci. S fulfillment odborníkem měníte své fixní náklady na variabilní, šetříte za nutné logistické investice i dopravu.

3. Efektivitu – v procesech, přesnosti a rychlosti odbavovaných zásilek. Tyto standardy se neustále posouvají, zrychlují a optimalizují. Fulfillment odborník čerpá ze svého know-how a nabízí logistickou konkurenční výhodu ve vašem odvětví.

4. Software – který vám je pomocníkem při řízení skladových zásob nebo předpovědích poptávky po vašich produktech. Nabízí celkový přehled o vašich skladových zásobách, objednávkách, vratkách aj., v reálném čase a 24/7. Umožňuje také snadné integrace na širokou paletu e-shop platforem, marketplaces, srovnávačů aj.

5. Personalizaci – ať už v případech vzájemného nastavení a odsouhlasení procesu příjmu zboží, skladování, kompletace, balení nebo vratkové logistiky. Logistický partner je vždy otevřený vašim přáním a přáním vašich zákazníků.

6. Osobní přístup – od vašeho onboardingu až po samotný customer care. K dispozici máte vždy dedikovaného osobního zaměstnance, ať už pro své dotazy, přání nebo provozní záležitosti. Zaměstnance, který vám pomůže zlepšovat zákaznickou zkušenost v očích vašich zákazníků.

Se Skladonem platíme pouze za skladový prostor a personál, který reálně využíváme. Pokud máte dobře nastavené skladové hospodářství a hlídáte si obrátkovost zboží, můžete ušetřit i desítky tisíc měsíčně,“ Lucie Konečná, COO nanoSPACE.

Expandujte se Skladonem

Z praxe víme, že spoustu e-commerce společností odkládá svou mezinárodní expanzi kvůli možným komplikacím, rizikům, neznalostem nebo vysokým nákladům.

My vám s expanzí pomůžeme! Získejte v nás stabilního partnera, který má s logistickou expanzí svých klientů mnohaleté zkušenosti. Partnera, který vám pomůže udržet finance v dobré kondici a ukáže vám zodpovědnou cestu do e-commerce světa.

Na začátku spolupráce jsme hledali logistického partnera, který bude cenově rozumný, doručí zásilky do 100 % zemí našich zákazníků, bude kontrolovat kvalitu doručeného zboží z výroby a dokáže objednávky kompletovat nebo kustomizovat podle našich požadavků. Se Skladonem vše funguje v naprostém pořádku,“ Michaela Matějková, Co-Founder & COO Skinners.