E-commerce, Marketing

Spolupráce s NK Expand – odborníky na zahraniční expanzi českých e-shopů

Tomáš Kohút
Tomáš Kohút
Autor článku
01/06/2022
Spolupráce s NK Expand – odborníky na zahraniční expanzi českých e-shopů

Expanze do zahraničí je komplexní proces, který se skládá z mnoha fází. Pro naše klienty se proto snažíme hledat neustále nová řešení či zjednodušení, která jim se vstupem na zahraniční trhy mohou pomoci. Z tohoto důvodu nyní navazujeme spolupráci se společností NK Expand, která se na expanzi svých klientů specializuje již od roku 2014. Podporu nejen v oblasti jazykových služeb nebo cizojazyčného online marketingu poskytla již stovkám českých i zahraničních klientů jako jsou např. Trenýrkárna, Skinners, Husky, Bauhaus či Superzoo, ale i menším společnostem jako je Naninails či Udělejsiplacku.cz.

Na otázky o tom, jak NK Expand funguje, co přesně svým klientům nabízí nebo jak spolupráce probíhá v praxi, nám odpovídala marketingová manažerka Adéla Kožoušková.

Jak NK Expand pomáhá e-shopům s expanzí?

Pro naše klienty řešíme proces expanze od A do Z, s výjimkou písmene „L” jako logistika – právě logistické služby neposkytujeme, protože věříme, že je rozumnější se specializovat na to, v čem jsme opravdu dobří. Pro řešení fulfillmentu v zahraničí nám dává smysl raději navazovat partnerství přímo se specialisty v oboru, jako je Skladon. A co konkrétně tedy pro e-shopy zajišťujeme? Ve zkratce jim pomáháme přizpůsobit jejich prostředí a fungování zvyklostem zahraničního zákazníka. Díky spolupráci s námi působí e-shop našeho klienta na zahraniční zákazníky autenticky. Mezi námi poskytované služby patří například analýza klíčových slov, SEO překlady a lokalizace e-shopu, zákaznická podpora v cizím jazyce, tvorba obsahu, cizojazyčný online marketing a řada dalších služeb. Svým klientům dále spravujeme PPC kampaně, direct mailing i obsah na sociálních sítích. Vyhotovujeme pro ně také různé druhy analýz spojených s rozhodováním o tom, kam expandovat – např. analýza zahraničního trhu, nákupního chování, místní konkurence atp. V rámci právní a administrativní pomoci pak pro naše klienty řešíme přizpůsobení obchodních podmínek legislativním požadavkům vybrané cizí země, založení bankovního účtu nebo třeba přihlášení k DPH.

Pro jaké e-shopy jsou vaše služby vhodné?

Naše služby potřebují nejčastěji střední a větší e-shopy, zpravidla silně etablované na českém anebo i slovenském trhu. Jde tedy o firmy, které hledají další příležitosti pro svůj růst. Co se týče typu nabízeného zboží, jsou naši klienti velice různorodí – někteří prodávají kosmetiku, jiní jízdní kola, spodní prádlo, elektroniku nebo třeba nábytek.

Na jaké země se specializujete? Které zahraniční trhy jsou pro vaše klienty nejatraktivnější?

E-shopům pomáháme expandovat po celé Evropě. Zejména do Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Slovenska, Rumunska, Slovinska, Bulharska, Chorvatska, Itálie, Španělska, Francie, Nizozemí a Švýcarska. Méně často řešíme expanzi také do Švédska, Řecka nebo třeba Belgie. Vždy je možné se domluvit na expanzi i do země, kterou v nabídce nemáme.

Nejčastější cílovou zemí bývá pro české e-shopy aktuálně Německo, Rakousko, Rumunsko a Maďarsko. Hodně populární jsou dnes také Chorvatsko a Bulharsko, a to kvůli nižší konkurenci v e-commerce sektoru. Oproti českému trhu, který je momentálně poměrně přesycený, tyto země nabízí stále dostatečný potenciál pro rychlý růst.

Existují nějaká omezení pro počet zemí, do kterých pomáháte klientovi v danou chvíli expandovat?

Obecně vzato nedoporučujeme svým klientům expandovat do více zemí zároveň, zvlášť v případě, kdy jde o první zahraniční expanzi daného e-shopu. Finální rozhodnutí je však na provozovateli e-shopu. Pokud se firma rozhodne, že chce vstoupit na více trhů současně, rádi mu s tím pomůžeme. Někteří z našich větších klientů expandují třeba i do čtyř zemí najednou. Vždy se tedy přizpůsobujeme požadavkům klienta, žádná vlastní interní omezení ohledně počtu zemí nemáme.

Pomáháte e-shopům s expanzí od úplného počátku nebo se na vás mohou obrátit i v jejím průběhu?

Spousta menších firem začíná s expanzí nejprve po vlastní ose a naši pomoc vyhledá až v průběhu procesu. Často totiž zjistí, že vstup na zahraniční trh s sebou nese příliš mnoho starostí a komplikací, a tak se rozhodnou proces expanze outsourcovat. Klienti nás ale oslovují i ve chvíli, kdy potřebují pomoc pouze s jednou vybranou službou, se kterou si neví rady nebo na ni nemají dostatek kapacit a kompetencí. Pro své klienty jsme k dispozici v jakékoliv fázi jejich vstupu na zahraniční trh.

Do kterých zemí klientům s expanzí nepomáháte a z jakých důvodů?

Z pochopitelných důvodů momentálně nezajišťujeme expanzi na Ukrajinu, nespecializujeme se ani na země mimo Evropu. V rámci Evropy stále existují země, které sice jsou na jednu stranu lákavé, nicméně nedisponují dostatečně rozvinutou místní infrastrukturou. Jedná se například o Srbsko nebo Albánii. Věříme však, že nebude trvat dlouho, co se tyto země rozvinou a zvýší tak svou atraktivitu v očích českých e-shopů.

Jaké jsou výhody NK Expand oproti konkurenci?

Většina společností řeší expanzi svých klientů přes marketplaces, které však nejsou pro každého. My naproti tomu pomáháme českým e-shopům expandovat přímo s vlastním e-shopem a značkou. Jednou z našich hlavních výhod jsou také kvalitní, a především marketingové SEO překlady. Spolupracujeme při nich se zkušenými rodilými mluvčími a SEO specialisty, takže výsledná cizojazyčná verze e-shopu získává ve výsledcích vyhledávání lepší pozice. Žádné nekvalitní strojové překlady u nás tedy nenajdete. E-shopům pomáháme s expanzí komplexně i modulárně. Nezáleží tak na tom, v jaké fázi procesu expanze nás klient zkontaktuje, ani zda poptává jedinou službu nebo jejich komplexní balík. Vždy se snažíme být směrem k našim klientům maximálně flexibilní – často jim na vyžádání poskytujeme i nadstandardní služby, mezi které patří např. pomoc s výběrem vhodné domény, důvěryhodnostní analýza webu a e-shopu nebo tisk cizojazyčných produktových etiket.

Jak vás může klient kontaktovat a jak dlouho trvá následné navázání spolupráce?

Běžným postupem je vyplnění poptávky na našich webových stránkách nebo přímé kontaktování na e-mail expanze@nk-expand.cz. Nebo je možné nám kdykoliv zavolat, telefonní čísla jsou na našem webu. Další kroky pak záleží na typu poptávky – např. při poptávce SEO překladu klienti často rovnou posílají podklady. Ať už se jedná o cokoliv, prvotní konzultace zaměřené na detailnější pochopení aktuálních potřeb provozovatele e-shopu poskytujeme zdarma.

Délka vyhotovení konkrétní služby poté závisí především na její komplexnosti. Délka procesu expanze se liší i podle zaměření e-shopu nebo volbě cílové země. Prakticky vždy jde o velmi individuální záležitost, která se odvíjí od velikosti e-shopu a jeho připravenosti na zahraniční expanzi. Menší a dobře připravený e-shop může spustit prodej v nové zemi do měsíce, při komplexnější expanzi se proces prodlužuje obvykle na několik měsíců.

Je spolupráce s vámi závazná? Lze ji případně bezprostředně zrušit?

Žádné časové limity pro vzájemnou spolupráci nemáme. Pokud se například u klienta změní situace, vždy je po vzájemné domluvě možné proces expanze přerušit nebo zcela ukončit. Našim klientům se snažíme vždy maximálně vyhovět. Poskytované služby proto často konzultujeme, například u zákaznické podpory poskytujeme pravidelné reporty a kvalitu služby průběžně vylepšujeme, zefektivňujeme a vždy řešíme proaktivně.

Jaká je orientační cena za vaše služby a od čeho se odvíjí její výše?

Služby spojené s expanzí do zahraničí pokaždé naceňujeme na míru konkrétního e-shopu. Svoji roli v ceně samozřejmě hraje i výběr země, do které e-shop hodlá expandovat. Pro představu, cena za správu cizojazyčných PPC kampaní se odvíjí od ceny za proklik. Ta je třeba výrazně vyšší v Německu než v Maďarsku. Protože si opravdu zakládáme na transparentnosti a otevřeném přístupu, základní ceník nejčastěji využívaných služeb nabízíme na svém webu.