Logistika, E-commerce, Vzdělávání

Logistika e-shopu: Kdy objednávat zboží u svého dodavatele?

Tomáš Kohút
Tomáš Kohút
Autor článku
03/08/2021
Logistika e-shopu: Kdy objednávat zboží u svého dodavatele?

Optimální množství zboží skladem je výsledkem efektivního řízení skladových zásob. Odvíjí se od řady faktorů, včetně velikosti skladových prostor, poptávky koncových zákazníků nebo spolehlivosti a rychlosti dodavatelů. Najít střední cestu mezi nadměrným zásobováním a dostatečným množstvím zboží je komplexním úkolem pro každého logistika.

Jak tedy určit správný čas pro novou objednávku u dodavatele? Spousta e-shopů na tuto otázku odpovídá „v momentě, kdy dochází zboží na skladě“. Tato odpověď může být v obecné rovině správná, ale, asi jak tušíte, nedostatečná. V logistice se pro tento účel používá pojem signální hladina zásob nebo objednací úroveň. Jak tuto úroveň, která je pro každý produkt jedinečná, vypočítat? Jaké jsou přístupy a co vše ji může ovlivnit? Čtěte dále náš článek z cyklu řízení skladových zásob.

Co je to signální hladina zásob?

Signální hladina zásob, z angličtiny ROP (Re-Order Point), je množstevní hranice konkrétního produktu, při jejímž dosažení je potřeba opětovně objednat zboží u dodavatele. Při výpočtu se bere v potaz tzv. rozšířená dodací lhůta, která začíná notifikací o potřebě objednání a končí doručením zboží do skladu e-shopu. Nastavením přesných signálních hladin se snižuje riziko vyprodání zásob daného produktu. A to i v momentě, kdy již e-shop čeká na doručení nového zboží.

Důležité je ještě podotknout, že je potřeba se signálními hladinami zásob pracovat v čase. Jejich hodnota se odvíjí od řady faktorů, např. od aktuální sezónnosti, popř. plánovaných marketingových akcí.

V ideálním případě je signální hladina zásob každého produktu definována ve skladovém systému (WMS), který vás automaticky upozorní na pokles množství produktů na / pod stanovenou úroveň, popř. je schopen automaticky vygenerovat novou objednávku u vašeho dodavatele. V souvislosti se signální hladinou zásob se také nabízí otázka, kolik produktů doobjednat. Odpověď najdete pod pojmem optimální velikost dávky (ROQ; Re-Order Quantity).

Důležitost signální hladiny (ROP) v systému doplňování zásob je viditelná z následujícího zjednodušeného schématu.

Jak vypočítat signální hladinu zásob

Existuje několik způsobů, jak signální hladinu zásob vypočítat. Za nás doporučujeme tento jednoduchý vzorec:

Signální hladina zásob (ks) = Poptávka během dodací lhůty (ks) + Pojistná zásoba (ks)

Aby bylo možné do vzorce doplnit přesná čísla, je potřeba vypočítat další dvě proměnné – poptávku během dodací lhůty a pojistnou zásobu.

Poptávka během dodací lhůty

Dodací lhůta je počet dní od objednání produktů u vašeho výrobce / dodavatele až po jejich fyzického doručení na sklad e-shopu. Pro výpočet poptávky během dodací lhůty je potřeba tento počet dní vynásobit průměrným denním prodejem konkrétního produktu.

Vzorec pro výpočet poptávky během dodací lhůty tedy vypadá následovně:

Poptávka během dodací lhůty = Dodací lhůta (dny) * Průměrný denní prodej produktu (ks)

Pojistná zásoba

Představte si situaci, že jste již svému dodavateli odeslali novou objednávku, ale najednou se prodej objednaného produktu nepředvídatelně zvýšil, popř. na dodání zboží čekáte déle, než jste zvyklí. A vám hrozí vyprodání zásob. Tak přesně pro tyto případy se při nastavování signálních hladin zboží pracuje také s tzv. pojistnou zásobou. Ve zkratce se jedná o zboží „kdyby náhodou“.

Pojistná zásoba = (Maximální denní prodej produktu * Maximální dodací lhůta) – (Průměrný denní prodej produktu * Průměrná dodací lhůta)

Maximální i průměrné hodnoty, které do vzorce dosazujete, získáte z evidence prodejů za určitá časová období a z vlastní zkušenosti spolupráce s dodavatelem.

Proč je důležitá práce se signálními hladinami zásob?

Přesným nastavením jednotlivých signálních hladin odbouráváte starosti s vlastním řízením skladových zásob. Konkrétně dosáhnete na:

Snížení rizika vyprodání zásob

Pokud u jednotlivých produktů operujete s nízkými hladinami zásob, riskujete jejich vyprodání. Objednávky vašich zákazníků tak jsou opožděny, zrušeny nebo nejsou realizovány vůbec. Jinými slovy škodí vašemu podnikání, představují ušlý zisk nebo vedou k odchodu vašich zákazníků ke konkurenci. V každém případě negativně ovlivňují zákaznickou zkušenost s vaším e-shopem.

Nižší náklady

Snažte se své zboží skladovat efektivně, tzn. v ideálních hladinách zásob. Rychlejší a plynulejší fyzický tok zboží ve vašem skladu bude mít vždy pozitivní vliv na vaši rentabilitu, zisk a cash flow.

Zkvalitnění dodavatelského řetězce

Správné nastavení a práce se signálními hladinami zásob má pozitivní vliv na váš kompletní dodavatelský řetězec. Kvalita toku zboží se promítne nejen na trase „váš sklad – zákazník“. Včasná komunikace a doručení zboží na sklad je snem každého dodavatele, resp. e-shopu.

Přesnost dat jako základ úspěšného podnikání

Vlastním stanovením signálních hladin zásob si odpovíte na otázku, kdy objednávat zboží u svých dodavatelů. Co víc, minimalizujete riziko jejich vyprodání. Zajistěte svým zákazníkům jistotu rychlého doručení objednaného zboží.

Primárním předpokladem pro nastavení ideálních signálních hladin zásob je přesný a aktuální přehled o svém skladovém hospodářství. Pro tyto potřeby vřele doporučujeme práci se skladovým systémem (WMS). Co vše by mělo být součástí tohoto software? Stáhněte si zdarma náš checklist.

Potřebujete poradit v oblasti řízení skladových zásob? Hledáte i další způsoby, jak zefektivnit svou logistiku a získat tak dostatek prostoru pro svůj podnikatelský růst? Neváhejte nás kontaktovat.